Навчання дітей з особливими

освітніми потребами

У школі навчаються діти з особливими освітніми потребами. З учнями проводяться корекційні заняття, для чого створено спеціальний кабінет.

ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ НА ІНКЛЮЗИВНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ УЧНЯ ПОДАЮТЬ:

 

заяву одного з батьків (законних представників) або особисту заяву (для учнів, які на дату подання заяви є повнолітніми);

документ про наявний рівень освіти (копія свідоцтва про базову загальну середню освіту, табель або виписку оцінок із класного журналу за останній рік навчання);

витяг з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації  або комплексну оцінку розвитку дитини інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ) (для осіб з особливими освітніми потребами (за наявності)).

Інклюзивно-ресурсний центр № 8

Святошинського району м. Києва

  1. З 01.02.2019 офіційно розпочав працювати Інклюзивно-ресурсний центр № 8 Святошинського району м. Києва (далі – ІРЦ № 8);
  2. ІРЦ обслуговує дітей від 2-18 років;
  3. ІРЦ розташований (тимчасово) та приймає за адресою: вул. Якуба Колоса 6-А; каб. 112, 113; тел. (044) 228-78-29; (044) 274-96-51, e-mail:irc8@ukr.net Директор ІРЦ: Трухан Альона Григорівна
  4. ІРЦ працює за графіком: понеділок – п’ятниця з 8:30 до 17:00; обідня перерва 12:30-13:00

Прийом громадян

фахівцями ІРЦ № 8 Святошинського району м. Києва з усіх питань, що належать до їх компетенції.

Четвер П’ятниця

10:00-16:30

Проведення корекційно – розвиткової роботи та

психолого – педагогічної оцінки розвитку дитини.

Понеділок

Вівторок

Середа

Видача висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини

П’ятниця

 

  1. Батькам або законним представникам для подання ЗАЯВИ на комплексну оцінку дитини, ви повинні надати такі документи:

1. Документ, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законного представника;

2. Свідоцтво про народження дитини;

3. Індивідуальну програму реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності);

4. Форму первинної облікової документації №112/«Історія розвитку дитини», затвердженої  МОЗ, у разі потреби – довідку від психіатра.

5. Попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки; висновок відповідних фахівців (якщо вони є).

У разі коли дитина з особливими освітніми потребами здобуває  дошкільну або загальну середню освіту, до заяви можуть додаватися:

1. Психолого-педагогічна характеристика дитина із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним працівником та затверджена керівником відповідного закладу освіти;

2. Зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень, малюнки;

3. Документи додаткових обстежень дитини.

Діти з 16-18 років мають право надати заяву самостійно.

Організація освітнього процесу в інклюзивних класах ЗЗСО 2018-2019 н.р.

Держ.станд.поч.освіти_ 2018 Лист МОН від 03.07.2018 № 1-9-415_
Щодо вивч.навч. предм. та організ.осв. проц. у 2018-2019 н.р.

Нак. МОН від 08.06.2018 № 609_ Прим.полож.про ком.псих.-пед.супров.
Нак.МОН від 01.02.2018 № 90_Зміни Типов.штат.нормат. ЗЗСО

В умовах інклюзивного середовища навчання дітей з особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до особливостей, що зазначені в індивідуальний програмі розвитку та з використанням індивідуального навчального плану та індивідуальної навчальної програми кожної дитини з особливими освітніми потребами.

Індивідуальний навчальний план розробляється на основі навчального плану закладу освіти, що є складовою типової освітньої програми.

Індивідуальний навчальний план  визначає  перелік предметів, послідовність їх вивчення, кількість годин, що відводяться на вивчення кожного предмета за роками навчання, а також тижневу кількість годин.

Для проведення корекційно-розвиткових занять (предметів) в індивідуальному навчальному плані учня передбачається від 3 до 8 годин на тиждень (кількість годин визначають психолого-медико-педагогічні консультації або інклюзивно-ресурсні центри).

Навчання у класах з інклюзивним навчанням здійснюється за типовими навчальними планами, програмами, підручниками та посібниками, рекомендованими МОН для ЗСО, у тому числі спеціальними підручниками.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 588 від 09.08.2017}

Відповідно до особливостей інтелектуального розвитку учня може розроблятися індивідуальний навчальний план та індивідуальна навчальна програма.

{Абзац другий пункту 10 в редакції Постанови КМ № 588 від 09.08.2017}

Розклад уроків для дітей із особливими освітніми потребами складається з урахуванням індивідуальних особливостей їх навчально-пізнавальної діяльності, динаміки розумової працездатності протягом дня і тижня та з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.

Оцінювання навчальних досягнень дітей із особливими освітніми потребами здійснюється згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом матеріалу, визначеним навчальною програмою.

{Абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ       № 588 від 09.08.2017

Система оцінювання навчальних досягнень дітей із особливими освітніми потребами повинна бути стимулюючою.

Державна підсумкова атестація дітей з особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію.

Оцінювання навчальних досягнень учнів із інтелектуальними порушеннями здійснюється за «Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів із порушеннями інтелектуального розвитку»

 

 

ШАНОВНІ БАТЬКИ!!!

Інклюзивно-ресурсний центр №8 Святошинського району м. Києва https://www.irc8.net/

На базі управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації функціонує КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ПУНКТ для батьків дітей з особливими освітніми потребами.

Спеціалісти Пункту нададуть вам консультативну допомогу 17.04.2018 року з 16.00 до 18.00 з наступних питань:

  1. Порядок зарахування дітей з особливими освітніми потребами у заклади дошкільної освіти (до інклюзивних/спеціальних груп), заклади загальної середньої освіти (до інклюзивних/спеціальних класів):

-перелік документів для зарахування до інклюзивних/спеціальних груп закладів дошкільної освіти; інклюзивних/спеціальних класів закладів загальної середньої освіти;

-мережа закладів освіти (у тому числі зі спеціальними, інклюзивними групами/класами).

  1. Особливості організації освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами:

-освітні програми: адаптація та модифікація навчальних матеріалів;

-створення умов успішної соціалізації дітей з особливими освітніми потребами у закладі освіти;

-особливості психолого-педагогічного супроводу;

-організація корекційно-розвиткової роботи.

Записатись на консультацію ви зможете з 03.04.2018 (9.00-18.00) за телефоном: 274-95-31 або, надіславши заявку на електронну адресу ivamet1@gmail.com.

Для організації ефективної роботи консультативного пункту просимо повідомити наступну інформацію: ваше прізвище, ім’я, по-батькові; питання, з яких ви бажаєте отримати роз’яснення або консультативну допомогу; перелік фахівців (психолог, соціальний педагог, фахівець з питань дошкільної освіти/загальної середньої освіти/інклюзивної освіти), консультації яких вам потрібні.

Графік роботи консультативного пункту буде розміщено додатково на сайті РУОМС.

 

Оновлення кімнати для дітей з особливими освітніми потребами — спеціально облаштованого класу, де діти можуть відпочити, поспілкуватися, погратися. Асистенти вчителя, психолог та дефектолог допомагають хлопчикам та дівчаткам, зокрема, проводять корекційно-розвиткові заняття.