Час змін у системі якості інклюзивної освіти

Англійський письменник Редьярд Кіплінг писав: «Освіта — найбільше із земних благ, якщо вона найвищої якості. В іншому разі вона абсолютно марна». Методичне об’єднання вчителів математики, фізики та інформатики на засіданні розглянули питання інклюзивної освіти, яка характеризується не лише рівнем знань, умінь і навичок, а і якістю особистісного, світоглядного, громадянського розвитку майбутнього покоління. Та дійшли висновку, що питання якості інклюзивної освіти повинно розглядатися передусім із позиції людських та соціальних цінностей.