Заклад загальної середньої освіти № 50 оголошує прийом документів на зарахування з 01 вересня 2022 року до 1-11 класів на вільні місця.

Прийом до школи відбувається відповідно ПОРЯДКУ зарахування, відрахування та переведення учнів до держаних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України №367 від 16 квітня 2018 року.

Наявні вільні місця станом на 15.09.2022
З урахуванням наповнюваності класів по 30 учнів

Клас Кількість вільних місць
1. 1 класи 10
2. 2 класи 21
3. 3 класи 10
4. 4 класи 1
5. 5 класи 13
6. 6 класи 21
7. 7 класи 19
8. 8 класи 0
9. 9 класи 5
10. 10 класи 0
11. 11 класи 0


Для зарахування учня до школи подаються такі документи:

— заява батьків або осіб, які їх замінюють;

— копія свідоцтва про народження дитини;

— медична довідка  встановленого зразка;

— документ про відповідний рівень освіти в 10 клас

— особова справа учня (учениці), при переведенні з іншої школи

Щодо медичних довідок для відвідування закладів освіти.

Інформуємо, що профілактичні огляди перед вступом дитини до школи врегульовані наказом МОЗ України № 682 від 16.08.2010 року “Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів”. Даним наказом також затверджено «Схему періодичності обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів» і форми довідок, які необхідно надавати у заклади освіти. Після проведення профілактичного огляду, лікувально-профілактичним закладом за місцем спостереження учня батькам або іншим законним представникам видається для надання медичному працівнику загальноосвітнього навчального закладу Форма №0086-1/о “Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду”. У разі, якщо дитина має певне захворювання, то за рішенням одного з батьків або іншого законного представника дитини, в цій довідці може бути зроблено відповідний запис. Відповідно, медичні працівники шкільних навчальних закладів володітимуть необхідною інформацією про стан здоров’я дитини.

Наказ МОЗ України № 1 від 10.01.2006 затверджує Форму первинної облікової документації № 063/о “Карта профілактичних щеплень”, яка містить усю необхідно інформацію про проведення вакцинації чи ревакцинації, а також здійснення туберкулінових проб. Згідно з Наказом, Форму № 063/о заповнюють відповідальні особи закладів охорони здоров’я незалежно від підпорядкування та форм власності та ведуть в амбулаторно-поліклінічних, виховних і навчальних закладах. Відповідно, довідка про проведені щеплення, зазначені у формі №063/о дає змогу медичним працівникам освітніх закладів бути ознайомленими з наявністю чи відсутністю щеплень у конкретної дитини.

_nakaz_про зарахування учнів до навчального закладу