Наявні вільні місця станом на 03.04.2023
З урахуванням наповнюваності класів по 30 учнів

Клас Кількість вільних місць
1. 1 класи 8
2. 2 класи 21
3. 3 класи 10
4. 4 класи 5
5. 5 класи 12
6. 6 класи 21
7. 7 класи 16
8. 8 класи 0
9. 9 класи 5
10. 10 класи 9
11. 11 класи 0


Для зарахування учня до школи подаються такі документи:

— заява батьків або осіб, які їх замінюють;

— копія свідоцтва про народження дитини;

— медична довідка  встановленого зразка;

— документ про відповідний рівень освіти в 10 клас

— особова справа учня (учениці), при переведенні з іншої школи

Щодо медичних довідок для відвідування закладів освіти.

Інформуємо, що профілактичні огляди перед вступом дитини до школи врегульовані наказом МОЗ України № 682 від 16.08.2010 року “Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів”. Даним наказом також затверджено «Схему періодичності обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів» і форми довідок, які необхідно надавати у заклади освіти. Після проведення профілактичного огляду, лікувально-профілактичним закладом за місцем спостереження учня батькам або іншим законним представникам видається для надання медичному працівнику загальноосвітнього навчального закладу Форма №0086-1/о “Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду”. У разі, якщо дитина має певне захворювання, то за рішенням одного з батьків або іншого законного представника дитини, в цій довідці може бути зроблено відповідний запис. Відповідно, медичні працівники шкільних навчальних закладів володітимуть необхідною інформацією про стан здоров’я дитини.

Наказ МОЗ України № 1 від 10.01.2006 затверджує Форму первинної облікової документації № 063/о “Карта профілактичних щеплень”, яка містить усю необхідно інформацію про проведення вакцинації чи ревакцинації, а також здійснення туберкулінових проб. Згідно з Наказом, Форму № 063/о заповнюють відповідальні особи закладів охорони здоров’я незалежно від підпорядкування та форм власності та ведуть в амбулаторно-поліклінічних, виховних і навчальних закладах. Відповідно, довідка про проведені щеплення, зазначені у формі №063/о дає змогу медичним працівникам освітніх закладів бути ознайомленими з наявністю чи відсутністю щеплень у конкретної дитини.

_nakaz_про зарахування учнів до навчального закладу