САНІТАРНІ ВИМОГИ

ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ ZOOM ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

Презентація до вебінару Zoom

Використання сервісу Zoom для проведення дистанційних занять

Як користуватися Zoom на смартфоні

Робота в сервісі Google Classroom

Відеоуроки — математика

Список відеоуроків з математики

(станом на 9 листопада 2020)

Безкоштовні та завжди доступні

на youtube-каналі «Топ школа»
https://www.youtube.com/channel/UCugp2JTHik6cdFxs1GbEOGg

4 клас. Математика

Натуральні числа. Натуральний ряд чисел. Десяткова система числення https://youtu.be/9pVAVejnXjQ
Чотири-, п’яти- та шестицифрові числа https://youtu.be/wU2EoSMNlWg
Множення і ділення на 10, 100, 1000 https://youtu.be/IFsBGGr7Gtg
Порівняння чисел https://youtu.be/eBpuslbVujQ
Одиниці вимірювання довжини https://youtu.be/Rhi5EbrLMd4
Одиниці вимірювання маси https://youtu.be/mAyo4e6UA50
Одиниці вимірювання часу https://youtu.be/TabZEeCxWWs
Одиниці вимірювання вартості https://youtu.be/bc3NlOicJjo
Додавання натуральних чисел. Властивості https://youtu.be/edVWsiIc4F0
Віднімання натуральних чисел. Властивості https://youtu.be/pCJsOscjZA8
Додавання і віднімання іменованих чисел https://youtu.be/bR_iXlkL4J8
Множення натуральних чисел https://youtu.be/MTowOpg1gyw
Множення чисел, що закінчуються нулями https://youtu.be/kwOKoUuwO5s
Множення багатоцифрового числа на одноцифрове https://youtu.be/TGLRD6gtOuM
Поняття «дріб». Читання та запис дробів. Чисельник і знаменник дробу. https://youtu.be/bo-NqLNygBg

 

5 клас. Математика (усі теми за навчальний рік)

Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел https://youtu.be/0Of-k9iJd70
Порівняння натуральних чисел https://youtu.be/yiHq_y2DFkQ
Додавання натуральних чисел. Властивості додавання https://youtu.be/Cmofc9uSpsM
Віднімання натуральних чисел https://youtu.be/3ncQUlmSb-U
Множення натуральних чисел https://youtu.be/snmzZV42Hfg
Квадрат і куб натурального числа https://youtu.be/3D7AT-JfhyI
Ділення натуральних чисел https://youtu.be/JA25fuf47eM
Ділення з остачею https://youtu.be/FD4e22qAyX4
Числові вирази. Буквені вирази та формули https://youtu.be/uSP48jeWq58
Рівняння https://youtu.be/gfLrzqEJgc4
Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь https://youtu.be/7zCOygdXFTw
Відрізок та його довжина https://youtu.be/lM0dMmsUnDA
Пряма, промінь https://youtu.be/LCoDSkCRSUo
Шкала. Координатний промінь https://youtu.be/oNdWECaV6OU
Кут та його градусна міра. Види кутів https://youtu.be/6tZ_U7hzYz4
Трикутник та його периметр. Види трикутників за кутами https://youtu.be/YoInmdZ8F7c
Прямокутник. Його периметр та площа https://youtu.be/0pVlbJ8J_Ng
Квадрат. Його периметр та площа https://youtu.be/r2BoCWEAEhw
Рівні фігури https://youtu.be/n3am1VkukeY
Прямокутний паралелепіпед. Куб https://youtu.be/eQ5zkhSR45A
Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба https://youtu.be/gRRndfQjADQ
Піраміда https://youtu.be/EKQQrcoV82Y
Звичайні дроби і ділення натуральних чисел https://youtu.be/XfA8GgJQAL0
Правильні та неправильні дроби https://youtu.be/xZfKZPToGOY
Мішані числа https://youtu.be/fNcgejC4K4w
Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками https://youtu.be/3vCfPaVkHlA
Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками https://youtu.be/6gLa-v3wcLY
Додавання і віднімання мішаних дробів https://youtu.be/hyziu3vddc8
Десятковий дріб. Запис десяткових дробів https://youtu.be/Ro_3xjgzcjI
Порівняння десяткових дробів https://youtu.be/gvN4MM133EA
Округлення десяткових дробів https://youtu.be/DXtNQiTri2o
Додавання та віднімання десяткових дробів https://youtu.be/Eefo-JfvBiQ
Множення десяткових дробів https://youtu.be/SflrCBgDQV8
Окремі випадки множення десяткових дробів (множення на 10 та 0,1) https://youtu.be/d__j-jiqei8
Ділення десяткового дробу на натуральне число https://youtu.be/n-4DR7QlTDo
Ділення десяткового дробу на десятковий дріб https://youtu.be/fOqQHxC59D0
Відсотки https://youtu.be/Lru1sa_Apds
Знаходження відсотків від даного числа https://youtu.be/S4qZB2S7Vjk
Знаходження числа за його відсотком https://youtu.be/eEao3zimcoc
Середнє арифметичне. Середнє значення величини https://youtu.be/aCStYdCL7x0

 

6 клас. Математика (усі теми за навчальний рік)

Дільники та кратні натурального числа https://youtu.be/Q2f3tx8eEbA
Ознаки подільності чисел на  2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 https://youtu.be/5xNKLKB5Ucg
Прості та складені числа https://youtu.be/CtdGsIPuORE
Розкладання чисел на прості множники https://youtu.be/EAmMM9xGPpw
Найбільший спільний дільник https://youtu.be/EuUf2UvBvk0
Найменше спільне кратне https://youtu.be/cw2mzKHPbBo
Розширення дробів. Основна властивість дробу https://youtu.be/4aW6kkdNybw
Скорочення дробу https://youtu.be/G7rgUZk2hYE
Найменший спільний знаменник дробів. Зведення дробів до спільного знаменника https://youtu.be/GNN8m8NRX1k
Порівняння дробів https://youtu.be/yqqQQEv7Fp0
Додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. Множення та ділення звичайних дробів https://youtu.be/D3_wLiaTLCs
Знаходження дробу від числа і числа за його дробом https://youtu.be/tlZGKQ6uy8U
Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні періодичні десяткові дроби. Десяткові наближення звичайного дробу https://youtu.be/CS1z9YT9Teg
Відношення. Пропорція. Основна властивість пропорції. Пряма та обернена пропорційна залежність https://youtu.be/_02fGiCbbxU
Масштаб https://youtu.be/1iv837goMAQ
Відсоткове відношення двох чисел https://youtu.be/0lDKzDHEcbk
Коло. Довжина кола. Круг. Площа круга https://youtu.be/b3RG65OQkcY
Стовпчасті та кругові діаграми https://youtu.be/uQgSnuPZ6bA
Додатні та від’ємні числа, число нуль. Координатна пряма https://youtu.be/vOhiZUgs_Yg
Протилежні числа. Модуль числа https://youtu.be/-dqfcdPuouo
Цілі числа. Раціональні числа https://youtu.be/0dIpZGVUk3w
Порівняння раціональних чисел https://youtu.be/oeEverSR3Ew
Додавання від’ємних раціональних чисел https://youtu.be/s5MI3K-6OCs
Віднімання раціональних чисел https://youtu.be/2ixPH7Y8xV8
Ділення раціональних чисел https://youtu.be/8Dg-edqdlfU
Множення раціональних чисел https://youtu.be/AYtqZmyleME
Розкриття дужок https://youtu.be/duVJtP5juMg
Подібні доданки та їх зведення https://youtu.be/bOXeUUXeI9k
Рівняння https://youtu.be/nqAJ3fSfndk
Основні властивості рівнянь https://youtu.be/9zI2p3IWJbg
Перпендикулярні й паралельні прямі їх побудова за допомогою лінійки і косинця https://youtu.be/VQXuTjxK8jw
Координатна площина https://youtu.be/KXNM_BtyGIs
Приклади графіків залежностей між величинами https://youtu.be/zyZ_8-wio24

 

7 клас. Алгебра (усі теми за навчальний рік)

Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази https://youtu.be/z87M5pTMCQ4
Тотожність. Тотожні перетворення виразу https://youtu.be/JlIG3Nc-vm4
Степінь з натуральним показником https://youtu.be/MPq2I1h5lAU
Властивості степеня з натуральним показником https://youtu.be/ri2YPSakw9I
Одночлен. Піднесення одночленів до степеня https://youtu.be/2V7JN6peDhc
Множення одночленів https://youtu.be/l_vQV5BRk7k
Многочлен. Подібні члени многочлена та їх зведення. Степінь многочлена https://youtu.be/O2DZIv9T8pk
Множення одночлена на многочлен https://youtu.be/hyI5fsIGwd8
Додавання та віднімання многочленів https://youtu.be/YEfzvSAvq0s
Множення многочленів https://youtu.be/CEOJ1pbiukc
Формули квадрата двочлена, різниці квадратів https://youtu.be/WMf0DbFu460
Куб суми і куб різниці. Сума та різниця кубів https://youtu.be/bVsOnN6opmY
Розкладання многочленів на множники https://youtu.be/Ws0NMqq8mAY
Функція. Область визначення та область значень функції https://youtu.be/hWp4wO5_gbI
Способи задання функції https://youtu.be/FN42jVTjqqs
Графік функції https://youtu.be/yWv7UwC052w
Лінійна функція її графік та властивості https://youtu.be/8RkMVKHUShI
Лінійне рівняння з однією змінною https://youtu.be/I5OfRLUjHzs
Лінійне рівняння з двома змінними https://youtu.be/XHuZ04FmVtI
Графік лінійного рівняння з двома змінними https://youtu.be/IHPJC9DTSLM
Система двох лінійних рівнянь з двома змінними https://youtu.be/tRM_W8oBFAI
Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними графічним способом https://youtu.be/efUFkT6A60s
Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки https://youtu.be/3f3itJf51RQ
Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання https://youtu.be/Wr7KoQPSizE
Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь https://youtu.be/R3jVUbQFY4M

 

7 клас. Геометрія (усі теми за навчальний рік)

Геометричні фігури. Точка, пряма, відрізок, промінь, кут. Їх властивості https://youtu.be/AB6Pzku5rgo
Вимірювання відрізків і кутів https://youtu.be/aP_0M-2Qp88
Бісектриса кута https://youtu.be/Pk5JmormwtI
Відстань між двома точками https://youtu.be/Y1kX-BPHZ9o
Суміжні кути, їх властивості https://youtu.be/8ndT4U_c0lo
Вертикальні кути, їх властивості https://youtu.be/8aNbmxcYGRs
Паралельні прямі, їх властивості https://youtu.be/h00tJ6QUCVo
Перпендикулярні прямі, їх властивості https://youtu.be/-cS9qMfsZ5s
Кути, утворені при перетині двох прямих січною. Ознаки паралельності прямих. Властивості кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною https://youtu.be/wWNlmCBQs1Q
Трикутник і його елементи. Висота, бісектриса і медіана трикутника https://youtu.be/3dL98DqHG3k
Ознаки рівності трикутників https://youtu.be/lMPQT_0jIbE
Види трикутників. Рівнобедрений трикутник, його властивості та ознаки https://youtu.be/Z3zK8-YgR9Q
Нерівність трикутника https://youtu.be/01-TaK5aoaU
Сума кутів трикутника https://youtu.be/GUx_YT9wwPk
Зовнішній кут трикутника та його властивості https://youtu.be/RzYieZ1Ym3I
Прямокутний трикутник та його властивості https://youtu.be/G5fryaf—ig
Коло. Круг https://youtu.be/lWHetRAkA2c
Дотична до кола та її властивості https://youtu.be/oYZFA11GGH4
Взаємне розміщення двох кіл https://youtu.be/UNsuB78oJGo
Коло, описане навколо трикутника https://youtu.be/RM9WaxELUkU
Коло, вписане в трикутник https://youtu.be/P0jTdkkq4K4

 

8 клас. Алгебра (усі теми за навчальний рік)

Раціональні вирази. Раціональні дроби https://youtu.be/mgNeFmRRIYs
Основна властивість раціонального дробу https://youtu.be/8kB3BzHQltw
Арифметичні дії з раціональними дробами https://youtu.be/5MktELYVBSU
Раціональні рівняння https://youtu.be/2PjIfvH2GVs
Рівносильні рівняння https://youtu.be/jzgH24WUg3Y
Степінь із цілим показником https://youtu.be/M3CD-f3RXas
Властивості степеня з цілим показником https://youtu.be/R0X1GiXm4XI
Стандартний вигляд числа https://youtu.be/ZPK8PXWEyw0
Функція y=k/x, її графік і властивості https://youtu.be/UP9SEWd98Uw
Функція y = x2, її графік і властивості https://youtu.be/zaqdKrz1Jjs
Арифметичний квадратний корінь https://youtu.be/X4BdmNP5lqg
Властивості арифметичного квадратного кореня https://youtu.be/m7loxlMqkqk
Множина та її елементи. Раціональні числа. Ірраціональні числа. Дійсні числа https://youtu.be/Kt88fVmu0-s
Функція y=√x, її графік і властивості https://youtu.be/3lZEWaXce2M
Квадратні рівняння. Формула коренів квадратного рівняння https://youtu.be/bUA4_ynbFpU
Неповні квадратні рівняння https://youtu.be/ztqlQsVyxZo
Теорема Вієта https://youtu.be/XlRO2uduCKc
Квадратне рівняння як математична модель текстових і прикладних задач https://youtu.be/b-PUxA99qhc
Квадратний тричлен. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники https://youtu.be/dNhI6Fv29Rg
Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних https://youtu.be/KZxT2Ornqxo

 

8 клас. Геометрія (усі теми за навчальний рік)

Чотирикутник, його елементи. Сума кутів чотирикутника https://youtu.be/HZz9m0bEfos
Паралелограм, його властивості й ознаки https://youtu.be/6Yq7RwiJnzo
Прямокутник та його властивості https://youtu.be/O-Hnr05NtQg
Ромб  та його властивості https://youtu.be/KvJ-AVv1OIA
Квадрат та його властивості https://youtu.be/V3b430733J4
Трапеція та її властивості https://youtu.be/m-k0b0VIzDc
Вписані та центральні кути https://youtu.be/UQWJYis3QfI
Вписані чотирикутники https://youtu.be/SPuOM1TvdMQ
Описані чотирикутники https://youtu.be/JkM8LcHprIQ
Теорема Фалеса https://youtu.be/9UoZr_-7tLk
Середня лінія трикутника, її властивості https://youtu.be/AF9BZtdfhMc
Середня лінія трапеції, її властивості https://youtu.be/O0F0RghfR3E
Узагальнена теорема Фалеса https://youtu.be/5JuyESf7vWA
Подібні трикутники https://youtu.be/kaMHhma5ojo
Ознаки подібності трикутників https://youtu.be/1x2wgUI58VY
Властивість медіани та бісектриси трикутника https://youtu.be/HcBGSftCYr4
Синус, косинус, тангенс гострого кута прямокутного трикутника https://youtu.be/v456xfr7VYg
Значення синуса, косинуса, тангенса деяких кутів https://youtu.be/e5my4z5gWe8
Теорема Піфагора https://youtu.be/qgg5j-gboZg
Перпендикуляр і похила, їх властивості https://youtu.be/SSksx7pQ64A
Розв’язування прямокутних трикутників https://youtu.be/WDGJJ25SKxg
Многокутник та його елементи https://youtu.be/UQGpHLo-jP4
Многокутник, вписаний у коло та описаний навколо кола https://youtu.be/jW74mtQHR9U
Поняття площі многокутника. Площа прямокутника. Площа квадрата https://youtu.be/bONEy9kYwf0
Площа паралелограма https://youtu.be/fOM8kJCztAc
Площа ромба https://youtu.be/KP0a0F-rGio
Площа трикутника https://youtu.be/P833JgGx1W4
Площа трапеції https://youtu.be/XWtxdhpmqQw

 

9 клас. Алгебра (усі теми за навчальний рік)

Числові нерівності https://youtu.be/LdyLaeGNS8M
Основні властивості числових нерівностей https://youtu.be/1E7FfQDd2ug
Нерівності зі змінними https://youtu.be/RVFwvK9hqPc
Лінійні нерівності з однією змінною https://youtu.be/6EltXHz6jpA
Числові проміжки https://youtu.be/OL-aW4vJeKs
Переріз та об’єднання проміжків https://youtu.be/JwiuNsXV8tY
Рівносильні нерівності https://youtu.be/kc8_awAY6YI
Системи лінійних нерівностей з однією змінною https://youtu.be/LFuwlXDIXFc
Функції. Область визначення, область значень і графік функції https://youtu.be/eq9j_dbepqg
Властивості функції. Нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції https://youtu.be/DAsj8OpAZqo
Перетворення графіків функцій https://youtu.be/iaYw9AYjBE4
Квадратична функція, її графік і властивості https://youtu.be/pOm23W-uT3w
Квадратна нерівність https://youtu.be/R4DdTe5_YiA
Система двох рівнянь з двома змінними https://youtu.be/y2v-Qzrdh9U
Система двох рівнянь з двома змінними як математична модель прикладної задачі https://youtu.be/dTSqvysH5-E
Числові послідовності https://youtu.be/MKqevftCjOo
Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії https://youtu.be/Fw2bebYgsCk
Сума n перших членів арифметичної прогресії https://youtu.be/w2lx95ZtRzE
Геометрична прогресія, її властивості. Формула n-го члена геометричної прогресії https://youtu.be/IfLxdFJvcUI
Сума n перших членів геометричної прогресії https://youtu.be/TiivYsbb1DY
Формула складних відсотків https://youtu.be/hvLUIIYUBzw
Основні правила комбінаторики. Комбінаторні правила суми і добутку https://youtu.be/89hUMPho62c
Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової події https://youtu.be/czAbfnlW6cE
Класичне означення ймовірності https://youtu.be/kfHgLLAENjE
Початкові відомості про статистику. Статистичні дані. Способи подання даних та їх обробки https://youtu.be/Ylj8moDXb0M

 

9 клас. Геометрія

Синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180° https://youtu.be/5_EtocPson8
Тригонометричні тотожності https://youtu.be/ICE-zZMNnKk
Координати середини відрізка https://youtu.be/jB8wQIBnMII
Відстань між двома точками із заданими координатами https://youtu.be/Z70BnfARpyA
Рівняння кола https://youtu.be/Bx84xwL9FDQ
Рівняння прямої https://youtu.be/OfjK-mrcgR0
Переміщення (рух) та його властивості https://youtu.be/jTZR-lR5qsE
Поворот https://youtu.be/LxBk5wtDMxE

 

10 клас. Алгебра

Числові функції https://youtu.be/-YuUIyG1XPU
Способи задання функцій https://youtu.be/D70JPJVP__8
Властивості функцій https://youtu.be/7oR1OUAqO5s
Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості https://youtu.be/z5KZfZgszpc
Степенева функція, її властивості та графік https://youtu.be/GJbaUb1S8Xk
Похідна функції. Похідна найпростіших функцій https://youtu.be/JK1lfepJfxo

 

10 клас. Геометрія

Основні поняття, аксіоми стереометрії та найпростіші наслідки з них https://youtu.be/2fO4H3J-F6U
Взаємне розміщення прямих у просторі https://youtu.be/4TYp7Dn8dcs
Паралельне проектування і його властивості https://youtu.be/OzSF6hzCous
Вектори у просторі https://youtu.be/E2LfZ0Irf8c

 

11 клас. Алгебра (усі теми за навчальний рік)

Степінь з дійсним показником https://youtu.be/9asKLjchFCs
Властивості та графік показникової функції https://youtu.be/Rsr6TWBnzPM
Логарифм числа https://youtu.be/xo_rkSCSaUo
Основні властивості логарифмів https://youtu.be/waYIBXIF6sI
Логарифмічна функція, її графік і властивості https://youtu.be/pYETDnIUqKw
Показникові рівняння https://youtu.be/_r-yj_NCAJM
Показникові нерівності https://youtu.be/vS1a9lgOLUk
Логарифмічні рівняння https://youtu.be/I89rxqD2gTM
Логарифмічні нерівності https://youtu.be/Xai4vjInjLE
Первісна та її властивості. Таблиця первісних https://youtu.be/AREQGZuuqCw
Визначений інтеграл. Формула Ньютона-Лейбніца https://youtu.be/zU6mT6bWjhI
Геометричний зміст визначеного інтеграла. Обчислення площ плоских фігур https://youtu.be/wP4XTjNiGCI
Множина та її елементи. Підмножини https://youtu.be/kQn4L96dPGk
Випадкова подія https://youtu.be/2NwymZkwOsM
Відносна частота події. Ймовірність події https://youtu.be/W_xuanZa8J8
Елементи комбінаторики. Розміщення, перестановки, комбінації https://youtu.be/z53MXj46iJM
Комбінаторні правила суми та добутку https://youtu.be/QYISoYM5E8Q
Елементи математичної статистики. Вибіркові характеристики https://youtu.be/t4gmv8Q4nLo
Графічне подання інформації про вибірку https://youtu.be/h2EjoMZBEgg

 

11 клас. Геометрія (усі теми за навчальний рік)

 

Двогранні кути. Лінійний кут двогранного кута https://youtu.be/BwTp_2CNq0E
Многогранник та його елементи https://youtu.be/WvOauhM1TXQ
Опуклі многогранники https://youtu.be/rKprclJFmKA
Призма. Пряма і правильна призми https://youtu.be/vpBF4sRd9b4
Площа бічної та повної поверхонь призми https://youtu.be/7XtWWEnKvUQ
Паралелепіпед https://youtu.be/h61mYfXbwSw
Піраміда. Правильна піраміда https://youtu.be/vBYN5MdMbgU
Площа бічної та повної поверхонь піраміди https://youtu.be/ZD3IYUxefWM
Перерізи многогранників https://youtu.be/kQo5aWejOl4
Правильні многогранники https://youtu.be/6dNDI42uqE0
Тіла обертання. Циліндр https://youtu.be/l1_GbPuvAtg
Конус та його елементи https://youtu.be/knJkefRddGI
Куля і сфера https://youtu.be/mnef_FjrP3U
Комбінації геометричних тіл https://youtu.be/NgWpPTy2FbU
Поняття об’єму тіла. Об’єм прямокутного паралелепіпеда https://youtu.be/LvjY75g3fGM
Об’єм призми https://youtu.be/foXFNmmagws
Об’єм циліндра https://youtu.be/8wfg1zyDCMc
Об’єм піраміди https://youtu.be/vorVJD3K_5s
Об’єм конуса https://youtu.be/rbvStHAcxxc
Об’єм кулі https://youtu.be/YgtboKwUszQ
Площа бічної та повної поверхні циліндра https://youtu.be/0uWvz1zJdiE
Площа поверхні конуса https://youtu.be/eLQCE-uoSGM
Площа сфери https://youtu.be/yXbgTQ6I2JM