Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти

середньої загальноосвітньої школи № 50 м.Києва

Критерії, правила і процедури оцінювання учнів у ЗЗСО визначаються на основі положень відповідних наказів МОН України щодо оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.

  1. Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень учнів у першому класі має формувальний характер, здійснюється вербально, на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає активне залучення учнів до самоконтролю і самооцінювання (відповідно до наказу МОН України від 20.08.2018  № 924«Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі»).
  2. Навчальні досягнення учнів других класів підлягають формувальному і підсумковому (тематичному та завершальному) оцінюванню. Оцінювання результатів навчання учнів других класів здійснюється вербально (відповідно до наказу МОН України від 27.08.2019 № 1154«Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу»).
  3. Для учнів третіх та четвертих класів НУШ застосовується формувальне та підсумкове (тематичне, семестрове та річне оцінювання), відповідно до наказу МОН України від 16.09.2020 № 1146«Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчальння учнів третіх і четвертих класів Нової української школи»
  4. Оцінювання навчальних досягнень учнів 4 класів здійснюється вербально (відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013  № 1222«Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»):

— з предметів інваріантної складової: «Інформатика», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», інтегрованого курсу «Мистецтво», «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Я у світі» та «Трудове навчання»;

— з усіх предметів варіативної складової.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною шкалою:

— з предметів інваріантної складової освітніх галузей: «Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)», «Математика», «Природознавство».

  1. Оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи здійснюється за 12-бальною шкалою (відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013 № 1222«Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»).

Відповідно до ступеня оволодіння знаннями і способами діяльності виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень учнів: початковий, середній, достатній, високий.

Оцінювання здійснюється у процесі повсякденного вивчення результатів навчальної роботи учнів, а також за результатами перевірки навчальних досягнень учнів: усної (індивідуальне, групове, фронтальне опитування), письмової (самостійна робота, контрольна робота, тематична контрольна робота, тестування, та ін.).

  1. Оцінювання навчальних досягнень учнів старшої школи здійснюється за 12-бальною системою (шкалою) і його результати позначаються цифрами від 1 до 12 (відповідно до наказу МОН України від 13.04.2011 № 329«Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»).

Обов’язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної складової навчального плану закладу.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів.pdf

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з математики

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики та астрономії

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з укр. мови

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з укр. та заруб. літератури

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з польської мови

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з англ. мови

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з історії

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з біології

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з природознавства

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з географії

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з фізичної культури

Критерії оцінювання навчальних досягнень з образотворчого мистецтва

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з музичного мистецтва

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з основ здоров’я

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з трудового навчання

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з предмету Захист України

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з економіки