Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти

середньої загальноосвітньої школи № 50 м.Києва

Оцінювання учнів початкових класів

  1. Оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи здійснюється за 12-бальною шкалою (відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013 № 1222«Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»).

Відповідно до ступеня оволодіння знаннями і способами діяльності виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень учнів: початковий, середній, достатній, високий.

Оцінювання здійснюється у процесі повсякденного вивчення результатів навчальної роботи учнів, а також за результатами перевірки навчальних досягнень учнів: усної (індивідуальне, групове, фронтальне опитування), письмової (самостійна робота, контрольна робота, тематична контрольна робота, тестування, та ін.).

  1. Оцінювання навчальних досягнень учнів старшої школи здійснюється за 12-бальною системою (шкалою) і його результати позначаються цифрами від 1 до 12 (відповідно до наказу МОН України від 13.04.2011 № 329«Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»).

Обов’язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної складової навчального плану закладу.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів.pdf

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з математики

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики та астрономії

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з укр. мови

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з укр. та заруб. літератури

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з польської мови

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з англ. мови

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з історії

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з біології

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з природознавства

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з географії

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з фізичної культури

Критерії оцінювання навчальних досягнень з образотворчого мистецтва

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з музичного мистецтва

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з основ здоров’я

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з трудового навчання

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з предмету Захист України

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з економіки