Діяльнісний підхід — основа організації дистанційного навчання…

Розвязуємо проблемні та дослідницько-пошукові завдання, вивчаємо рослинний світ.